Slovanské kmene kedysi žili zjednotene vo svojej pravlasti, no migračný proces v 5. st. zapríčinil ich pohyb, rozdelenie a následné rozšírenie do viacerých častí strednej a východnej Európy. O ich opätovnom spojení sa začalo polemizovať až koncom 18. st., kedy sa o slovo prihlásil panslavizmus presadzujúci zjednotenie všetkých Slovanov pod vedením Ruska, najväčšieho a najmocnejšieho predstaviteľa spomedzi slovanských národov.

V dvadsiatych rokoch 19. st. vyvíjala veľkú aktivitu v tomto smere druhá generácia slovenských národovcov usilujúca sa o spoluprácu predovšetkým v rámci literatúry a kultúry. Rusko, jediný nezávislý slovanský štátny útvar, sa vtedy ešte stále pýšilo titulom víťaza v napoleonských vojnách a ostatné slovanské národy s ním takisto spájali svoje budúce oslobodenie. Hlavnými ideológmi myšlienky (vše) slovanskej vzájomnosti boli Ján Kollár a Pavol Jozef Šafárik. Kollár považoval všetkých Slovanov za jeden národ a odlišnosť jeho jazykov pokladal len za nárečové odchýlky a dialekty.

Vzájomné odcudzenie slovanských národov, ktoré v súčasnosti pozorujeme, sa stalo podnetom pre založenie našej spoločnosti.

MaRussia a.s. sa sústreďuje na sprostredkovanie súčasných ruských kultúrnych tendencií slovenskému divákovi, pričom vychádza zo spoločnej minulosti ako aj aktuálnej spoločenskej situácie. Jej hlavnou činnosťou je usporadúvanie expozícií prác významných ruských osobností, organizácia osláv dôležitých historických medzníkov a výročí, príprava koncertov, rozličných športových a spoločenských podujatí v hudobnom sprievode slovanských predstaviteľov. Cieľom je opätovné zblíženie slovenského a ruského priestoru.

Dňa 3. februára 2015 prebralo Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike patronát nad podujatiami Výstava fotografií A. A. Stenina – ДОНБАСС a Ночь победы.